• AD
 • pretok zraka
 • širina
 • priključek
 • višina
 • filter G3 na obodu
 • regulacijska loputa
 • 3 stranski vpih
 • globina
 • hitrost na priključku
 • hitrost na perforaciji
 • padec tlaka
 • glasnost
 • natisni
 • material
 • barva
 • pozor, previsoka hitrost
 • pozor, previsoka hitrost
 • šumnost neizmerljiva
 • tip
 • 1-okrogli priključek
 • 1-pravokotni priključek
 • priključek (a)
 • priključek (b)
 • prirobnica
 • širina < prikljucek (a) + 200
 • Optimalna hitrost v priključku 3 -7 m/s
 • Optimalna hitrost na perforaciji 0,5 m/s
 • 2-okrogli
 • 3-polkrožni
 • 4-kotni
 • dimenzija
 • odmik priključka