Odvod dima in toplote s stopnišč, ki so namenjeni evakuacijskim potem, s pomočjo sistema za zagotovitev tlačnih razlik oz. PDS. To je tema o kateri je v zadnjem času kar nekaj govora. Govorimo tudi o tako imenovani presurizaciji stopnišč in s tem povezanima novima standardoma EN12101-6:2022 in EN1210-13:2022, ki veljata od 1.6.2022 naprej in opredeljujeta nove zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi presurizacije stopnišč oz. sistema za zagotovitev tlačnih razlik (PDS) .

PDS je okrajšava za sistem za zagotovitev tlačnih razlik oz. tako imenovan presurizacijski sistem. Gre za rešitve, ki omogočajo učinkovit nadzor dima.

PDS je poseben sistem, ki zagotavlja varnost ljudi v primeru požara. Največja grožnja za uporabnike stavbe v primeru požara je dim. Dim zmanjšuje vidljivost in vsebuje strupene in dražljive komponente, ki ovirajo evakuacijo in solahko tudi smrtno nevarne. Zaradi vzgona, razlik v tlaku, prezračevanja in drugih pojavov, se dim širi po stavbi in tako potencialno ogroža uporabnike stavbe v prizadetih delih ali ostalih delih stavbe.

Obvladovanje dima je torej ključnega pomena pri blaženju posledic požara, tako za uporabnike kot tudi za stavbo.

Prikaz delovanja sistema tlačnih razlik si lahko pogledate tukaj.

Namen takega sistema je torej, da se ohrani čist zrak v stopnišču, tudi če pride do požara v stavbi. Če pride do požara bo sistem ustvaril nadtlak v stopnišču, kar bo preprečilo, da bi se po stopnišču širil dim in strupeni plini, kot je ogljikov monoksid. Torej stopnišče postane prostor, ki je namenjen evakuaciji ljudi.

PDS se lahko vgradi v različne vrste stavb, kot so na primer poslovne stavbe, stanovanjske stavbe in javne stavbe.

Kako deluje PDS sistem?

Visoke stavbe zahtevajo nove tehnične rešitve, ki omogočajo varno evakuacijo v primeru požara in pomoč pri gašenju. Sistemi za zagotovitev tlačnih razlik zagotavljajo cone in evakuacijske poti brez dima – predvsem na stopniščih.Stopnišče in ustvarjanje tlačnih razlik.

PDS ali sistem za zagotovitev tlačnih razlik je metoda, ki nadzoruje dim z uporabo nadtlaka ali podtlaka, in tako preprečuje širjenja dima v glavne evakuacijske poti. Na splošno je to najpogosteje uporabljen princip nadzora dima.

Običajno se navpično stopnišče nahaja v nadtlaku glede na avle in hodnike, ki so povezani s stopniščem. To dosežemo tako, da ventilator dovaja svež zrak po kanalih do prezračevalnih elementov po celotni višini stopnišča, ali pa le v del stopnišča. Cilj je doseči, da je po celotnem stopnišču nadtlak vsaj 30 Pa. Zrak pod tlakom teče po projektiranih poteh puščanja proti odprtinam za odvod zraka iz stopnišča v preddverja ali prostore, ki jih moramo ščititi. Sistem je načrtovan tako, da omogoča odpiranje enih ali več vrat in ob tem vzdržuje nadtlak in tako onemogoča širjenje dima.

Kot osnova za projektiranje in dimenzioniranje PDS sistema se uporablja standard EN 12101-6.

Osnove o presurizaciji lahko preverite tudi v posnetku tukaj.

Prednosti PDS sistema

 • Najprimernejša metoda za zaščito navpičnih stopnišč v stolpnicah.
 • Dizajnerske rešitve (integracija v tloris stavbe, poti puščanja, uporaba komponent …).
 • Dokazano je, da je metoda zelo učinkovita.

Področja, ki zahtevajo posebno pozornost!

 • Pravilno delovanje zahteva skrbno načrtovanje, dimenzioniranje in nadzor.
 •  Izbira in dimenzioniranje poti puščanja.
 • Pri dimenzioniranju PDS sistema je potrebno upoštevati tudi vpliv dejavnikov okolja na stavbo, npr.
  • veter (Kakšna je najbolj pogosta smer vetra na določeni lokaciji, kakšen je vpliv na sprednji del in kakšen na zadnji del stavbe.)
  • dimniški efekt v različnih letnih časih (Npr. poleti je v stavbi hladneje kot zunaj in zrak ima tendenco gibanja iz stavbe proti zunanjosti, pozimi pa je ravno obratno.)
  • učinek vzgona – topel zrak se vedno dviga nad mrzel zrak.
Note

Predvsem je potrebno upoštevati kakšen vpliv imajo ti zunanji
dejavniki na prezračevalne elemente v ovoju zgradbe in na
izdelke za razbremenitev tlaka.

Standardi povezani s PDS sistemom / presurizacijo stopnišč

Standard EN12101-6:2022: Sistemi za nadzor dima in toplote – 6 del: Sistemi za zagotovitev tlačnih razlik – Oprema.

Nadomešča prej veljaven standard SIST EN 12101-6:2005 in SIST EN 12101-6:2005/AC:2006.

Standard določa merila za oblikovanje, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževanje presurizacijskih sistemov in komponent. Standard določa natančnejše zahteve za testiranje, vključno z novimi postopki za testiranje na kraju samem, in nove zahteve za namestitev senzorjev in naprav za upravljanje sistemov.

Standard EN12101-13:2022: Sistemi za nadzor dima in toplote – 13. del: Sistemi za zagotovitev tlačnih razlik (PDS) – Načrtovanje in računske metode, vgradnja, preskušanje ustreznosti, rutinsko preskušanje in vzdrževanje.

Tudi ta standard nadomešča standard SIST EN 12101-6:2005 in SIST EN 12101-6:2005/AC:2006.

V standardu EN 12101-13:2022 so opredeljene zahteve in poskusne metode za avtomatske detektorje dima in toplote, ki se uporabljajo v sistemih za odvod dima in toplote. Prav tako pa določa tudi smernice za načrtovanje, namestitev, preskušanje in vzdrževanje detektorjev dima in toplote, vključno z zahtevami za delovanje le-teh v različnih pogojih.

Namen standarda EN 12101-13:2022 je zagotoviti, zanesljivost in učinkovitost detektorjev dima in toplote, pri zaznavanju požarov v stavbah, ter pri aktiviranju sistemov za odvod dima in toplote.
V primeru zanesljivosti in učinkovitosti detektorjev dima in sistemov za odvod dima in toplote se poveča tudi varnost ljudi in premoženja v primeru požara.
Standard EN 12101-13:2022 je uporaben za arhitekte, inženirje, proizvajalce, inštalaterje in vzdrževalce sistemov za odvod dima in toplote.

Note

Pomembno je, da se oba standarda bere skupaj, saj se dopolnjujeta.

Naprave za odvod dima in toplote, ki jih lahko uporabimo za nadzor dima pri PDS sistemu

Podjetje TRGO-MOKK, vam lahko ponudi široko paleto dimoodvodnih loput za nadzor dima PDS, proizvajalca Rf-Technologies.
Dimoodvodne lopute ustrezajo zahtevam standarda EN 12101-6 in EN12101-13 za odprtine za dovod in odvod zraka.

Zaradi estetike, prostorskih omejitev, optimalnega neto preseka in padca tlaka, kakor tudi možnosti spreminjanja položaja lamele lopute v primeru požara, imamo optimalno rešitev za vse primere.

Ključne lastnosti naših dimoodvodnih loput:

 • Vse dimoodvodne lopute za nadzor dima so motorizirane, kar omogoča popoln daljinski nadzor in testiranje z odčitavanjem položaja lopute.
 • C10.000-klasifikacija, kar pomeni, da so primerne za uporabo v kombiniranih sistemih za nadzor dima/komfortno prezračevanje. Idealne so za prezračevanje in nočno hlajenje stopnišč preko PDS.
 • Enostavne za vgradnjo.
 • Najmanjši padec tlaka med konkurenco.
 • Celovit CE-certifikat po hEN 12101-8.
 • Primerne za dovod in odvod zraka v skladu z EN 12101-6 in EN12101-13.
 • Lahko se jih kombinira v kasetne sklope, kar omogoča velike proste preseke.

Več o dimoodvodnih loputah KAMOUFLAGE MP in MARKAGE MB si lahko pogledate na povezavi tukaj.

motorna dimna loputa

KAMOUFLAGE MP

loputa za odvod dima in toplote Markage MB

dimoodvodna loputa MARKAGE MB

Zakaj je torej pomembno, da so stopnišča zaščitena s PDS?

Zaščita stopnišč z uporabo PDS je pomembna zato ker:

 • Pravilno sprojektiran in vgrajen in vzdrževan PDS, zagotavlja varno evakuacijo ljudi v primeru požara, saj preprečuje širjenje dima in toplote po stopnišču.
 •  zmanjšuje možnost nastanka eksplozij v zaprtih prostorih, ker se v primeru požara tlak v stopnišču poveča in se dim odvaja skozi prezračevalne odprtine.
Note

Povzamemo lahko, da je presurizacijski sistem pomemben za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja v primeru požara.

Za dodatne informacije o izdelkih za odvod dima in toplote ali splošnih informacijah o PDS sistemu se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Lahko pokličete Marjana na 051 246 060 ali pa nam pošljete e-mail na: info@trgo-mokk.si