Dimoodvodne lopute VU90-HOT

OPIS:
Namen odvoda dima in toplote pri požaru je odstranitev dima in znižanje temperature s ciljem, da se pod plastjo dima ustvari območje čistega zraka. Odvod dima in toplote omogoča evakuacijo ljudi in omogoča lažji dostop gasilcem v prostor.
Dimoodvodne lopute so primerne za vgradnjo v sistem dimoodvodnih kanalov in jaškov sistema za mehanski ali naravni odvod dima. Kontrolirano se odpirajo v izrednih razmerah. V zaprtem položaju pa zagotavljajo požarno odpornost.

SESTAVNI DELI:
Dimoodvodna loputa je sestavljena iz:

 • Ohišja iz negorljivega materiala
 • Lamele
 • Pogona
 • Tesnila za hladni dim
 • Intumescentnega traku
 • Vzvodnega mehanizma z blokatorjem
 • Montažne prirobnice
 • Izolirano ohišje pogona

POGON:

 • BLE – motorni pogon za daljinsko upravljanje

VGRADNJA:

 • V masivno steno
 • V stropno ploščo
 • V lahko steno

LASTNOSTI:

 • Požarna odpornost EI 90 (ve i↔o) S HOT400/30 MULTI
 • Izjava o lastnostih po EN 12101-8:2011, BCCA z identifikacijsko številko 1322
  • 1322-CPR-74138/01
 • Testirane po EN 1366-10
 • Klasifikacija po EN 13501-4

DIMENZIJE:

VU90-HOT

dimna loputa, požarna zaščita