Je neodvisen dovod zraka za kamin res potreben?

To je vprašanje s katerim ste se sigurno srečali, če se odločate o vgradnji kamina.

S partnerjem se že nekaj časa spogledujeva z idejo o vgradnji kamina. Naj dodam, da je bila naša hiša zgrajena leta 1991 in za enkrat, na njej še nismo zamenjali oken in nismo izolirali fasade.

Po prebiranju raznih vsebin o tej temi, sva se med drugim srečala tudi s spodnjimi vprašanji, na katere bom poskusila odgovoriti v prispevku.

 • Ali obstajajo predpisi, ki nas omejujejo pri postavitvi kamina?
 • Ali bova pri kaminu potrebovala dovod svežega zraka?
 • Kam naj postavimo kamin?
 • Zakaj je vlek pri kaminu pomemben in kaj vpliva nanj?

Različne postavitve kaminov

Ali obstajajo predpisi, ki nas omejujejo pri postavitvi kamina?

Pri postavitvi kamina je potrebno upoštevati Smernice za požarno varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav Slovenskega združenja za požarno varnost.


Na temo dovoda zraka za kamin je v smernici SZPV 407 (1) zapisano, da mora prostor, kjer je vgrajena ena ali več kurilnih naprav s skupno nazivno močjo do 35 kW, ki so odvisne od zraka v prostoru, izpolnjevati naslednje zahteve:

 • Imeti mora vsaj eno okno ali vrata, ki se odpira na prosto (torej govora je samo o prostorih, ki so povezni na prosto) in prostornino vsaj 4m³ na 1Kw skupne nazivne moči kurilnih naprav. Dodajajo pa opombo da zatesnjena oz. naknadno zatesnjena okna ne izpolnjujejo te zahteve.
 • Prostor je povezan z drugimi prostori, ki imajo odprtine na prosto po predpisanih merilih.
 • Prostor ima odprtino na prosto s prosto površino vsaj 150 cm² ali dve odprtine s prosto površino vsake vsaj 75 cm² ali zračnik na prosto, ki ima ekvivalenten prosti presek odvisen od zahtevanega pretoka zraka.

Iz tega bi lahko smiselno povzeli, da je dovod zraka za kamin potreben v vseh novih hišah in hišah na katerih se je izvedlo zamenjavo oken in dodatno izolacijo fasad. Razlog za to pa je tesnost oken in izolacije.

Torej v primeru, ko razmišljate o vgradnji kamina v starejšo hišo, se morate vprašati tudi, ali boste v prihodnosti zamenjali tudi okna in izolirali fasado. Če boste, potem boste potrebovali tudi neodvisen dovod zraka za kamin.

Zakaj je torej dovod zunanjega zraka za kamin potreben?

Kot smo se učili že v osnovni šoli so za gorenje potrebni:

 • Zrak (kisik),
 • gorivo in
 • dovolj visoka temperatura.

Če torej manjka eden od zgornjih elementov, tudi ognja ne bo.
Pri gorenju nastajata ogljikov dioksid in vodna para, v okolje pa se sproščata tudi toplota in svetloba.

Naš sklep je lahko naslednji.
V hiši, ki ima okna, ki odlično tesnijo, ter dobro izolirano fasado, svež zrak težje prehaja v notranjost hiše. Ko boste torej zakurili v kaminu, bo ogenj, ko mu bo začelo primanjkovati kisika, le tega začel porabljati kar iz prostora. Če ogenj ne bo imel dovolj kisika za gorenje, bo ugasnil in kamin ne bo dosegel svojega namena. Torej ogrevanja prostora.
Če zmanjka kisika za ogenj, ga lahko zmanjka tudi za vas. To pa lahko resno ogrozi vaše zdravje.

Z odpiranjem oken lahko poskrbite za dodaten dovod zraka (kisika) v prostor, vendar pa to ni ravno ekonomično in smiselno, kajne?
Prostor želimo ogrevati, z odpiranjem oken in dovajanjem svežega / hladnega zraka, pa ga hkrati tudi ohlajamo.

Razlogi za zunanji dovod zraka za kamin

 • učinkovito delovanje kamina (udobje in toplota),
 • zaradi zagotavljanja varnosti uporabnikov prostora oz. zadostne količine kisika v prostoru,
 • izognemo se uhajanju dima v prostor,
 • nižji stroški ogrevanja.

Spodnja slika kar sama govori o udobju in toploti, ki jo predstavlja kamin.

Udobje in toplota kamina

Uhajanje dima v prostor – nevarnosti

Ko sva se s partnerjem pogovarjala o vgradnji kamina, se je najin pogovor vstavil tudi pri vprašanju, ali lahko pride do uhajanja dima v prostor in kako to preprečiti.

Znanka, ki ima doma kamin je rekla, da ko odpre kuhinjsko napo, ogenj v kaminu začne slabše goreti in mora takrat odpreti okno. Na ta način ogenj dobi dovolj kisika za proces gorenja.

Značilno je, da sodobne kuhinjske nape velikokrat povzročijo podtlak v prostoru in začnejo vleči dim iz kamina v prostor. To pa lahko ogroža naše zdravje. Dim v prostor največkrat uhaja ravno zaradi podtlaka v prostoru.


Omejitve v zvezi s sesanjem zraka

V smernici SZPV 407 (1) je zapisano, da obratovanje naprav, ki sesajo zrak iz prostora, ne smejo poslabšati varnosti obratovanja kurilnih naprav, ki so odvisne od zraka v prostoru. Kot so npr. zračniki, toplozračni grelniki, kuhinjske nape, sušilniki perila z odvodom zraka.

Ta pogoj je izpolnjen če:

 • Je z varnostnimi napravami preprečeno istočasno obratovanje kurilnih naprav in naprav, ki odsesavajo zrak iz prostora.
 • Je odvod dimnih plinov pod nadzorom posebnih varnostnih naprav.
 • Se dimni plini iz kurišč odvajajo skozi naprave za odsesavanje zraka.
 • Je s tehničnimi sredstvi zagotovljeno, da med obratovanjem kurišč ne nastaja nevaren podtlak.

Npr. napa deluje le, če je odprto okno – krmiljenje naprave je povezano s stikalom na oknu – to izpolnjuje prvo in drugo točko. Za ostale bolj kompleksne primere (3 in 4 točka), vam predlagam, da si pogledate smernico, ki jo najdete na strani SZPV.


Uporaba CO2 detektorjev

Zaradi preprečevanja zastrupitev s CO2, so leta 2017 sprejeli pravilnik, ki pravi, da je potrebno v stanovanjih, kjer imamo npr. kamin, ki nima neodvisnega dovoda zraka vgraditi tudi CO2 detektor. Kdaj točno je to potrebno narediti, piše v Uradnem listu RS Št. 100 /2013 / Stran 11015.(2). Seveda pa, ker nisem strokovnjak s tega področja, predlagam, da se pred vgradnjo kamina o tem pozanimate pri strokovnjakih.


Prednost sodobnih kaminov je, da imajo v večini že pred-pripravljen nastavek za neodvisen dovod zraka v kamin. Ter da je odvod dimnih plinov povsem ločen, tako od dovoda zraka, kot tudi od zraka v prostoru.
Kadar ima kamin svoj dovod zraka za kamin, se s tem izognemo tudi morebitnemu uhajanju dima v prostor.
Na povezavi (3) si lahko pogledate različne principe delovanja sodobnih kaminov z neodvisnim dovodom zraka.

Torej pri prodajalcih kaminov je potrebno preveriti:

 • Ali ima kamin pripravljen nastavek za dovod zraka?
 • Kje je pripravljen odvod dimnih plinov?
 • Ali bomo potrebovali tudi detektor CO2?

Lokacija kamina v prostoru

Kamin je postavljen na zunanjo steno

Kadar se kamin postavi ob zunanjo steno se lahko odprtino za zajem zraka naredi skozi steno.
Na zunanji strani fasade se vgradi zaščitno rešetko, ki preprečuje vstop živalim v hišo oz. tem primeru v kamin. Zaščitna rešetka ima na zadnji strani vgrajeno zaščitno mrežo. Zaščitna mreža je lahko velikosti 1,2cm x 1,2cm in preprečuje vstop mišim, pticam, polhom in večjemu mrčesu, lahko pa se vgradi tudi zaščitna mreža proti mrčesu, ki ima odprtine velike 2mmx2mm in preprečuje vstop tudi manjšemu mrčesu v našo hišo. Pri zaščitni mreži za insekte je lahko problem, ker je prosti presek manjši, to pa pomeni manjši dotok zraka skozi rešetko. Težava je tudi v tem, da se taka mrežica hitro zapaca, kar še dodatno zmanjša dovod zraka.

Kamin je postavljen v sredino prostora

Kadar je kamin postavljen v sredino prostora, je za dovod zraka za kamin potrebnega več planiranja in dela. Dovod zraka je dobro spraviti po čim krajši poti v kamin.

Najpogosteje se dovod zraka za kamin izvede skozi estrih preko prezračevalnih kanalov. Na koncu prezračevalnega kanala se prav tako vgradi zaščitna rešetka, kot je opisana zgoraj.

Kadar pa je pod prostorom, kjer bo vgrajen kamin klet, lahko dovod zraka uredimo preko odprtine v tleh. V kleti pa mora biti odprtina oz. zračnik, skozi katerega se dovaja zrak. Zračnik pa mora biti ves čas odprt.

Kamina ne more biti brez dimnika

Brez ustreznega dimnika, tudi kamin ne bo dobro deloval.

Ustrezen dimnik je eden od ključnih elementov o katerem moramo razmisliti, ko se odločamo o vgradnji kamina. Dimnik ustvarja vlek, ki skrbi za odvod dima. Pomembna sta tako ustrezen presek kot tudi višina dimnika.

Za ustrezen presek in izvedbo dimnika, se morate posvetovati s strokovnjakom za dimnike. Ta mora poznati tudi predpise o požarni varnosti.


Ker nisem strokovnjak s področja kaminov, dimnikov in detektorjev dima, si pridružujem pravico do morebitnih nenačrtovanih napak, ki so se lahko pojavile v prispevku.
Svetujem vam, da se o vseh zgornjih vprašanjih pred vgradnjo kamina posvetujete s strokovnjaki s tega področja.

V primeru, ko pa potrebujete nasvet, kako zaščititi odprtino na fasadi skozi katero boste v kamin dovajali zrak pa smo vam na voljo, kot strokovnjak s področja prezračevanja.

Upam, da sem odgovorila na vsaj nekaj vprašanj, s katerimi se soočate, ko se odločate o vgradnji kamina.

Viri:

(1) SZPV smernice

(2) Uradni list RS, št. 100/2013

(3) Youtube