Ko se predstavim kot predstavnik podjetja TRGO-MOKK, vedno povem, da smo podjetje, ki se ukvarja s črko V(prezračevanje) s področja HVAC industrije. Vse v redu in prav, ko se predstavim nekomu, ki se ukvarja z isto dejavnostjo, on že ve o čem govorim.

Kaj pa, ko se predstavim nekomu, ki se ukvarja npr. s storitveno dejavnostjo recimo digitalnim marketingom. Njemu najbrž to ne pove veliko?

Prezračevanje je del kratice HVAC

Pri razlagi HVAC sistema sem si pomagala s posnetkom, ki sem ga našla na YouTube. Mislim, da HVAC sistem zelo lepo in nazorno razloži.
Res je, da sem vse skupaj malo spremenila. HVAC sistem se ne razlikuje samo med različnimi vrstami stavb, razlikuje se tudi med različnimi državami.

H – ogrevanje ?
V – prezračevanje
A – air
C – conditioning oz. slovensko klimatizacija (AC)

 

HVAC sistem skrbi za zagotavljanje visoke kakovosti zraka v stanovanjskih stavbah, srednje do velikih industrijskih in poslovnih objektih, kot so nebotičniki in bolnišnice. Dejstvo je, da kakovost zraka bistveno vpliva na naše udobje, počutje, produktivnost in zdravje.

Vsaka stavba ima svoj HVAC sistem. Tako bo HVAC sistem stanovanjske hiše, komercialnih objektov npr. pisarn, trgovskih centrov in bolnic zelo različen.
Deli stavbe (npr. posamezne pisarne), ki imajo enake zahteve glede ogrevanja in hlajenja se imenujejo cone. Posamezna cona pa ima vsaj en termostat. Na določitev cone pa ne vplivajo samo zahteve ljudi, ampak tudi npr. zahteve opreme, delovnega procesa, vreme, itd….

Zgornji posnetek prikazuje razlago HVAC sistema za komercialno stavbo oz. pisarne. V takih stavbah je običajno večje število različnih uporabnikov ter različnih prostorov. Prepričana sem, da se strinjate, da bo v pisarni, kjer so same ženske pozimi precej bolj toplo kot v pisarni, kjer so sami moški. Težko pa je poiskati neko primerno temperaturo za vse, ko so v eni pisarni tako moški, kot ženske. Termostat je velikokrat jabolko spora med spoloma. Jaz bi imela 24°C, sodelavec pa 21°C. Vsak ima svoj pogled na udobje in ga občuti drugače. Jaz sem pri 21°C skoraj v bundi.
Torej, kot že omenjeno, termostat je del HVAC sistema s katerim uravnavamo temperaturo zraka v prostoru.

Cilji HVAC sistema

 •  Vzdržuje željeno temperaturo,
 •  dovaja svež zrak v prostor,
 •  skrbi za oz. omogoča kroženje svežega in čistega zraka po prostoru,
 •  filtriranje zraka – če zrak ni čist ter vsebuje prah, to lahko vpliva na obolenja dihal. Zrak se očisti s filtri, slab zrak pa je potrebno odvesti iz stavbe.
 •  učinkovitost in ekonomičnost sistema.

Deli HVAC sistema

 • Termostat – z njim uravnavamo temperaturo zraka v prostoru oz. conah.
 • Klimat – naprava za pripravo zraka, ki običajno vsebuje:
  • toplotni izmenjevalec (zrak se tam ohladi ali ogreje)
  • ventilator (zrak potisne po prezračevalnih kanalih)
  • filtri (očistijo zrak)
  • dušilec zvoka (zmanjša šumnost sistema)
 • Filtri
  Filtri so sicer že v napravi za pripravo zraka (klimatu). Vendar pa je velikokrat zahtevana popolna čistost zraka, torej sterilnost. Zrak v določenih objektih ne sme vsebnosti mikroorganizmov, bakterij in virusov. Te potrebe so najbolj pogoste v zdravstvenih ustanovah, tovarnah zdravil, itd… Takrat se vzdolž prezračevalnega sistema vgrajuje dodatne filtre, ki jim pravimo HEPA filtri. Ti zaustavijo tudi najmanjše delce, ki se nahajajo v zraku.
 • Prezračevalni kanali – Zrak od klimata do končne destinacije, kamor dovajamo zrak potuje po prezračevalnih kanalih. Prezračevalni kanali so običajno našim očem nevidni, saj so skriti npr. nad spuščenim stropom.
  V prezračevalnih kanalih, ki so del prezračevanja (V) pa se vgrajujejo:

  • Regulacijska loputa – z njo se nastavlja količino zraka, ki gre po kanalu
  • Požarna loputa vgradijo se v požarne stene. Njihova naloga je, da se v primeru požara zaprejo in s tem preprečijo širjenje požara po kanalih.
   požarna loputa, zaščita proti požarom
  • Elektronski regulator pretoka – avtomatska loputa, ki uravnava količino zraka, ki jo je potrebno distribuirati v prostor.
   elektronski regulator pretoka in tlaka
  • Grelec – njegova funkcija je, da dodatno segreje zrak po posameznih conah. Včasih se grelcev niti ne vgrajuje, saj zaradi velikega števila ljudi po npr. pisarnah dodatno ogrevanje ni potrebno
  • Dušilec zvoka – se vgradi z namenom, da se še dodatno zmanjša šumnost sistema.

Prezračevanje

Ali je HVAC sistem in s tem tudi prezračevanje ustrezno dimenzionirano in ali zagotavlja udobje uporabnikov v prostoru, se vidi takrat, ko se očiščen, ohlajen ali ogrevan zrak distribuira v prostor. To se izvede preko elementov za distribucijo zraka, ki so del prezračevanja (V). Če torej pogledate v strop pisarne, trgovine, restavracije, itd. tam običajno vidite elemente za distribucijo zraka. Njihov funkcija je, čim bolj optimalna razpršitev zraka po prostoru.

Distributivni elementi so različnih oblik in dimenzij:

 • Prezračevalne rešetke
 • Stropni difuzorji
  stropni difuzor
 • Vrtinčni difuzorji
  vrtinčni difuzor
 • Variabilni vrtinčni difuzorji
  variabilni vrtični difuzor
 • Prezračevalni ventili
  Kovinski zračni ventil
 • Linijski difuzorji
 • Stolpni difuzorji

Kadar je v prostoru večje število ljudi postane zrak v prostoru slab, v njem se poveča količina ogljikovega dioksida in tak zrak je potrebno nekako odvesti iz prostora, saj vpliva na udobje, počutje in produktivnost posameznikov. Odveden zrak je potrebno nadomesti z dovodom svežega, čistega zraka. Zrak se odvede preko prezračevanja oz. odvodnih elementov. Pri tem pa je izredno pomembno kje se ti elementi nahajajo.

 

Vir:

 • https://www.flaticon.com/