Svoje izkušnje s poslovanjem na azerbajdžanskem trgu so predstavili predstavniki treh slovenskih podjetij, in sicer Dušan Olaj, generalni direktor podjetja Duol, d. o. o, Jasmin Kukavica, direktor prodaje za vzhodni trg v podjetju Iskratel, d. o. o. in Marjan Brenčič, direktor podjetja TRGO-MOKK, d. o. o. Strinjali so se, da gre za hitrorastoč trg z izjemnim razvojnim potencialom in čeprav je trenutek za vstop na ta trg idealen, pa trg ni profiliran, na njem vlada finančna nedisciplina in arabski model poslovanja. Slovenskim podjetjem, ki se bodo odločila vstopiti na azerbajdžanski trg so svetovali, da je bistvenega pomena najti pravega strateškega partnerja v Azerbajdžanu, saj si bodo na ta način precej olajšali vstop in poslovanje na tem trgu. Predvsem pa se je treba oborožiti s potrpežljivostjo, ker se posli sklepajo na dolgi rok in spoštovati kulturne razlike, saj se kljub dejstvu, da gre za nekdanjo sovjetsko republiko, Azerbajdžan in Rusija zelo razlikujeta.

http://www.japti.si/index.php?t=news&id=659&l=sl