Protipožarna zaščita ima pomembno vlogo in sicer varovanje življenj in premoženja. To je sistem ukrepov, predpisov, pravilnikov in zakonodaje, ki so bili sprejeti in jih je potrebno upoštevati, da se prepreči ali upočasni širjenja požara. Na ta način se zmanjšajo poškodbe in izgube življenj ter premoženja zaradi požara.

Protipožarna zaščita obsega pasivno in aktivno požarno zaščito ter izobraževanja.

 

Večina smrtnih žrtev pri požaru, je po statističnih podatkih, posledica zastrupitve z ogljikovim monoksidom ali drugimi produkti gorenja. Zato poskrbimo, da spoštujemo in izpolnjujemo vse potrebne usmeritve protipožarne zaščite in s tem varujemo življenja in premoženje.

 

Ponudba izdelkov TRGO-MOKK za protipožarno zaščito

 

V podjetju Trgo-mokk vam v asortimanu izdelkov za prezračevanje ponujamo tudi izdeleke za protipožarno zaščito. Naša ponudba obsega tako izdelke, ki spadajo med pasivno, kot tudi izdelke katere uvrščamo med aktivno požarno zaščito.

Požarne lopute

So element pasivne požarne zaščite. Namenjene so preprečevanju širjenja požara po prezračevalnih kanalih.

Pomembno je vedeti, da sama požarna loputa nima požarne odpornosti. Požarno odpornost ima samo pravilno vgrajena požarna loputa.

Vse požarne lopute so klasificirane po EN 13501-3 in testirane po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa.

Produktni standard za požarne lopute je EN 15650.

Na spodnji sliki so prikazane različne vrste požarnih loput, ki vam jih lahko ponudimo. Od kvadratnih, pravokotnih, okroglih požarnih loput, do loput, ki so primerne za eksplozivne atmosfere in loput, ki so certificirane za kasetno vgradnjo. V naši ponudbi, pa najdete tudi požarne lopute, ki so že predpripravljene za vgradnjo in ne potrebujejo dodatnega tesnenja.

Za projektante smo pripravili projektantske popise za požarne lopute, ki jih najdete na linku TUKAJ.

požarne lopute izdelki TRGO-MOKK

Požarne lopute CU-LT in CU-LT-1S

požarna loputa, zaščita proti požarom

Primerne so za vgradnjo v masivno steno, v stropno ploščo in v lahko steno.  Namenjene so notranji uporabi.

Konstrukcija CU-LT je razvita za dimenzije do maksimalne velikosti 800 х 600 mm. Požarne lopute so lahko opremljene s termičnim členom ali motornim pogonom.

Požarne lopute CU-LT imajo požarno odpornost do 120 minut. Požarna odpornost je odvisna od načina vgradnje. Požarno odpornost lopute se preveri na proizvajalčevih aktualnih izjavah o lastnostih.

Testirane po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa in klasificirane po EN 13501-3.
Zrakotesnost imajo po EN 1751 razred C.

Požarna loputa CU-LT-1S je prirejena za vgradnjo, ki ne potrebuje dodatnega požarnega tesnenja.

požarna loputa, zaščita proti požarom

Tukaj najdete več informacij o požarnih loputah CU-LT in CU-LT-1S.

Požarne lopute CU2

požarna loputa, zaščita proti požarom

Primerne so za vgradnjo v masivno steno, v stropno ploščo in v lahko steno. Namenjene so notranji uporabi.

Konstrukcija CU2 je razvita za dimenzije do maksimalne velikosti 1500 х 1000 mm. Požarne lopute so lahko opremljene s termičnim členom
ali motornim pogonom.

Več informaciju o CU2.

CU2/B kasetna montaža

požarna loputa, zaščita proti požarom

Kasetna montaža je montaža maksimalno 4 samostojnih CU2 požarnih loput. To je idealna rešitev, ko potrebujemo požarno loputo velike dimenzije s požarno odpornost do
120 minut. Primerna je za montažo v masivno steno. Lopute se vgrajujejo z osjo horizontalno.

Kasetna montaža je možna do maksimalne velikosti 3050 х 1650 mm.

Požarne lopute CU2 imajo požarno odpornost do 120 minut.

Testirane po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa.
Klasificirane po EN 13501-3.
Produktni standard EN 15650.
Zrakotestnost imajo po EN 1751 razred B. Razred C na zahtevo za CU2 Hn> 600 ali Bn> 800.

CU-2 ATEX

požarna loputa, zaščita proti požarom

Posebnost požarne lopute CU-2 ATEX je, da je primerna za eksplozivne atmosfere cone 1,2 (plin) in cone 21,22 (prah). Več o požarni loputi CU2 ATEX najdete tukaj.

Požarne lopute so opremljene z motornim pogonom s povratno vzmetjo RMEX ali EMEX in po lahko tudi s termično varovalko (T)

Testirane po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa.
Klasificirane po EN 13501-3.
Zrakotestnost po EN 1751 rared B. Razred C na zahtevo za CU2 Hn> 600 ali Bn> 800.

ATEX certifikat TÜV 14 atex 7540 X.

Okrogle požarne lopute CR60 in CR60-1S

požarna loputa, zaščita proti požarom

Primerne so za vgradnjo v masivno steno, stropno ploščo ali v lahko steno. Namenjene so notranji uporabi.
Požarna loputa CR60 se uporablja predvsem za premere do 315 mm.

Požarne lopute so lahko opremljene s termičnim členom ali motornim pogonom.

Požarne lopute CR60 imajo požarno odpornost do 90 minut. Požarna odpornost je odvisna od načina vgradnje. Požarno odpornost lopute glede na način vgradnje se preveri na proizvajalčevih aktualnih izjavah o lastnostih.

Testirane so po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa.
Klasificirane so po EN 13501-3.
Zrakotesnost imajo po EN 1751 minimalno razred C.

Požarna loputa CR60-1S je prirejena za vgradnjo, ki ne potrebuje dodatnega požarnega tesnenja.

požarna loputa, zaščita proti požarom

Več informacij o CR60 in CR60-1S najdete na naši spletni strani.

Okrogle požarne lopute CRS

Gre za novo požarno loputo v naši ponudbi. Več o protipožarni loputi CRS si lahko preberete v našem katalogu.

Posebnost lopute je, da izolacijski obroč in kratko ohišje zagotavljata hitro in enostavno vgradnjo, tako v nadometni kot tudi vgradnji izven stene. Optimizirana zasnova te požarne lopute zagotavlja odlične zračne in akustične lastnosti.  Primerne so za vgradnjo v masivno steno, stropno ploščo, lahko steno in vgradnjo izven stene. Namenjene so notranji uporabi.

Požarna loputa CRS60 se uporablja predvsem za premere do 630 mm.
Požarne lopute so opremljene z motornim pogonom.

Požarne lopute CRS60 imajo požarno odpornost 60 minut. Požarno odpornost lopute glede na način vgradnje lahko preverite na proizvajalčevih aktualnih izjavah o lastnostih.

Testirane so po EN 1366-2 pri 300Pa.
Klasificirane so po EN 13501-3.
Produktni standard EN 15650.
Zrakotesnost imajo po EN 1751 minimalno razred C.

Okrogle požarne lopute CR120 in CR120-1S

Požarna loputa CR120 in CR120-1S se uporablja predvsem za premere do 315 mm.
Požarne lopute so lahko opremljene s termičnim členom ali motornim pogonom.

Požarne lopute CR120 imajo požarno odpornost do 120 minut.

Testirane so po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa.
Klasificirane  so po EN 13501-3.
Produktni standard EN 15650.
Zrakotesnost imajo po EN 1751 minimalno razred C.

CR120-1S je prirejena za vgradnjo, ki ne potrebuje dodatnega požarnega tesnenja.

Druge informacije o požarnih loputah CR120 in CR120-1S lahko pošiščete v našem katalogu  ali pa nas kontaktirajte na info@trgo-mokk.si.

Okrogle požarne lopute CR2

požarna loputa, zaščita proti požarom

Primerne so za vgradnjo v masivno steno, v stropno ploščo in v lahko steno. Namenjene so notranji uporabi.
Konstrukcija CR2 je razvita za premere do 630 mm. Več o požarnih loputah CR2 si lahko preberete tukaj 

Požarne lopute so lahko opremljene s termičnim členom ali motornim pogonom.

Požarne lopute CR2 imajo požarno odpornost do 120 minut.

Testirane po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa.
Klasificirane po EN 13501-3.
Produktni standard EN 15650.
Zrakotesnost po EN 1751 minimalno razred B. Razred zrakotesnosti bo dosežen, če bo loputa vgrajena po navodilih za vgradnjo.

 

Vstavljive požarne lopute SC+ in vstavljive požarne lopute s prezračevalnim ventilom SCV+ so klasificirane po EN 13501-3 in testirane po EN 1366-2 pri 300Pa.

To so enostavne mehanske požarne lopute, ki se vstavijo v prezračevalne kanale na mestih, kjer kanal prehaja čez požarni sektor, z nalogo preprečitve širjenja požara po prezračevalmih kanalih.

Ponudbo vstavljivih požarnih loput, ki vam jih lahko ponudimo iz zaloge najdete na spletni trgovini TRGO-MOKK shop.

vstavljive požarne lopute izdelki TRGO-MOKK

Dimne oz dimoodvodne lopute

Dimne lopute so element aktivne požarne zaščite. Le-te so v času prezračevanja stavbe zaprte.

V primeru požara se odprejo, po vnaprej predvidenem scenariju in omogočijo odvajanje dima iz stavbe in znižane temperature, zaradi česar pa se podaljša čas za evakuacijo ljudi in se omogoči lažji dostop gasilcem v prostor.

Vse dimne lopute so klasificirane po EN 13501-4 in testirane po EN 1366-10 do 1500 Pa (razen VU90 HOT).

Produktni standard za dimne lopute je EN 12101-8.

Na spodnji sliki vidite različne dimne lopute, ki vam jih lahko ponudimo v podjetju TRGO-MOKK. Gre za izdelek  priznanega evropskega proizvajalca rešitev za pasivno požarno zaščito ter odvod dima.

Za morebitna vprašanja v zvezi z dimnimi loputami smo vam vedno na voljo.

dimne lopute izdelki TRGO-MOKK

Dimne lopute VU120

Te dimne lopute obstajajo v kombinaciji s prožilnim mehanizmom ali motornim pogonom.

Več informacij o dimenzijah in lastnostih dimnih loput VU120 lahko poiščete na linku.

Za projektante smo za dimno loputo VUW120 pripravili izborni program, ki ga lahko najdete na linku.

 

dimna loputa, požarna zaščita

Dimne lopute VUW120

Uporaba dimnih loput VUW120 se priporoča takrat, kjer zaradi velikosti ne moremo vgraditi dimne lopute VU120.

Dimoodvodna loputa VUW120 obstaja samo z motornim pogonom.

dimna loputa, požarna zaščita

Več informacij o dimenzijah in lastnostih dimnih loput VUW120 lahko poiščete na linku.

Za projektante smo za dimno loputo VUW120 pripravili izborni program, ki ga lahko najdete na linku.

Dimoodvodne lopute VU90-HOT

Posebnost lopute je, da se kontrolirano odpira in zapira do 30min po izbruhu požara.

dimna loputa, požarna zaščita

Več informacij o dimenzijah in lastnostih dimnih loput VU90-HOT lahko poiščete na linku.

Dimoodvodne lopute Kamouflage

Posebnost lopute Kamouflage je njena estetska uporabnost, ki jo arhitekti obožujejo. Že njeno ime pove, da se loputo lahko obdela na način, da ni skoraj ni vidna in se povsem zlije z objektom. To pa predstavlja veliko prednost z vidika dizajna.
Odpirajo se lahko ročno ali avtomatsko preko signala iz požarne centrale, ki prejme informacijo o požaru od detektorja dima.

motorna dimna loputa

Več informacij o dimenzijah in lastnostih dimnih loput Kamouflage lahko poiščete na linku.

Za projektante smo za dimno loputo Kamouflage pripravili izborni program, ki ga lahko najdete na linku.

Dimoodvodne lopute Kamouflage MP

Njena posebnost je, da gre za motorno verzijo lopute Kamouflage. Zapiranje in odpranje lopute Kamouflage MP se vrši preko motornega pogona.

Posebnost lopute Kamouflage je njena estetska uporabnost, ki jo arhitekti obožujejo. Gre za estetsko rešitev, ki jo je mogoče integrirati v kateri koli notranji dizajn – popolnoma se lahko integrira v zaključni del stene.

Kamouflage MP ima C10000 klasifikacijo, kar pomeni, da se jo lahko uporabi kot kombinacijo za nadzor dima in za varčevanje z energijo. Primerna je tudi za presurizacijo stopnišč.

Vgradi se jih lahko na minimalni razdalji. Ponujajo rhunsko zrakotesnost (testirana pri 1500 Pa)

motorna dimna loputa

Več informacij o dimenzijah in lastnostih dimnih loput Kamouflage MP lahko poiščete na linku.

Za projektante smo za dimno loputo Kamouflage MP pripravili izborni program, ki ga lahko najdete na linku.

Dimoodvodne lopute Markage MB

Posebnost dimoodvodne lopute je njena estetska uporabnost, saj lamele lopute ne gledajo iz stene. Primerna je za vgradnjo na plitve kanale ali jaške. Na voljo je v velikih dimenzijah.
Ker loputa ne potrebuje zaščitne rešetke, sta tako prosti presek kot padec tlaka neprimerljiva z ostalimi rešitvami na trgu.

Ponujajo vrhunsko zrakotesnost (testirana pri 1500 Pa).

Najpogosteje se uporablja za vgradnjo v garžne hiše, ko gre za nepremičnine z najvišjimi varnostnimi zahtevami.

Več informacij o dimenzijah in lastnostih dimnih loput Markage MB lahko poiščete na linku.

Za projektante smo za dimno loputo Kamouflage MP pripravili izborni program, ki ga lahko najdete na linku.

 

V kolikor potrebujete projektantske popise za dimoodvodne lopute, jih lahko najdete na linku.

Požarne manšete ali objemke

Požarne manšete ali objemke se vgrajujejo na mestih, kjer gorljiva cevna instalacija prehaja čez požarni sektor z nalogo preprečitve širjenja požara.

Vse požarne manšete  so testirane po EN 1366-3 in klasificirane po EN13501-2

požarne manšete TRGO MOKK

Požarne rešetke

Požarne rešetke so namenjene vgradnji v steno, tla ali vrata z nalogo preprečitve širjenja požara.

Izdelane so iz stirudurja (profili in okvir), lamele pa so iz intumescentnega materiala. Lamele začnejo ekspandirati, ko temperatura doseže 100°С.

Rešetke so dobavljive v različnih barvah (RAL 9022, RAL 7024, RAL 9016).

Vgrajene morajo biti tako, da so lamele v horizontalnem položaju. Dimenzije požarnih rešetk, lahko preverite tukaj.

Vse požarne rešetke so klasificirane po EN 13501-2.

požarne rešetke TRGO-MOKK

Kakšno vlogo ima protipožarna zaščita:

Varovanje življenj in varnost ljudi in premoženja je ključna vloga, ki jo ima protipožarna zaščita.

Prav tako so pomembni vsi spodnji preventivni ukrepi za učinkovito delovanje protipožarne zaščite:

 • redno pregledovanje in vzdrževanje električnih naprav
 • ukrepi za evakuacijo ljudi (požarni izhodi, požarni načrti)
 • gasilni aparati, hidranti ali požarni sistemi
 • sistemi za zgodnje odkrivanje požara – alarmi

Poznamo dve vrsti požarne zaščite: AKTIVNA in PASIVNA.

V spodnjem videu si lahko pogledamo kako pri požaru delujejo dimne in požarne lopute, ki so pomembni del aktivne in pasivne požarne zaščite.

https://www.youtube.com/watch?v=luziw3wyahQ

Kako delujejo požarne in dimne lopute

Požarne lopute so del pasivne protipožarne zaščite, dimne lopute pa so del aktivne protipožarne zaščite.
Požarne lopute se vgrajujejo na mestih, kjer prezračevalni kanal prehaja čez požarni sektor. Delujejo tako, da se v primeru požara zaprejo in tako preprečijo širjenje ognja po prezračevalnih kanalih.

Dimne lopute, pa so normalno zaprte, odprejo pa se lokalno v primeru požara. Namenjene so odvodu dima in znižanju temperature s ciljem, da se pod plastjo dima ustvari območje čistega zraka. S tem se omogoči evakuacijo ljudi in olajša dostop gasilcem v prostor.

protipožarna zaščita

 

Aktivna požarna zaščita:

Aktivna požarna zaščita vključuje aktivne naprave, kot so: šprinklerji, gasilni aparati, hidranti, alarmi in sistemi za odvod dima. Ti so namenjeni za zgodnje odkrivanje požara ter posledično za hitro intervencijo in gašenje.

Odvod dima in toplote pri požaru

Hitrost širjenja dima po prostorih in evakuacijskih poteh je precej večja kot hitrost širjenja ognja. Dim zmanjšuje vidljivost in otežuje evakuacijo iz objekta. Ne glede na to, kaj gori ali tli, dim otežuje dihanje ljudi. Pomembna sestavina dima je ogljikov monoksid, ki nastane kot glavni produkt nepopolnega gorenja. Prisotnost več kot 1 % CO v zraku povzroči smrt v roku nekaj minut, ker se CO v krvi veže na hemoglobin veliko bolje kot kisik in prepreči transport kisika po telesu.

Glavni vzrok pri vseh katastrofalnih požarih s smrtnimi žrtvami je bil, da se ljudje niso mogli pravočasno evakuirati.

Odvod dima in toplote je postopek odstranjevanja dima iz zgradbe, kjer je prišlo do požara.

Odvod dima in toplote je zasnovan za naslednje funkcije:

 • preprečevanje širjenja dima in ognja v požarne sektorje, kjer ni požara;
 • omogočanje evakuacije;
 • ustvarjanje pogojev za delo gasilcev;
 • zaščito ljudi in premoženja pred požarom.

Odvod dima in toplote iz hodnika

Vse večje zgradbe imajo precej kompleksne sisteme strojnih inštalacij. Sestavni del strojnih inštalacij so poleg kanalov, regulatorjev pretoka, distributivnih elementov tudi požarne lopute in dimne lopute. Te lopute se vgrajujejo na prehodih kanalov skozi meje požarnih sektorjev.

Delovanje dimnih loput pri požaru

Pri načrtovanju mehanskega odvoda dima in toplote se priporoča upoštevanje naslednjih izhodišč:

 • Dovod svežega zraka je treba zagotoviti od zunaj. V skladu s tem mora biti zajemno mesto na zadostni razdalji od morebitnih dimnih plinov.
 • Dovod svežega zraka v prostor ne sme biti od zgoraj, temveč nižje od verjetne spodnje meje plasti dima.
 • Svež zrak se dovaja v prostor z nizko hitrostjo (največ 5 m/s), ker pride pri višji hitrosti do vrtinčenja zraka.
 • Priporočena hitrost odvajanja dima je med 8 in 10 m/s. Višje hitrosti povzročajo hrup, ki lahko v požaru privede do dezorientacije ljudi, ki se evakuirajo.

Priporočljive hitrosti dimnih loput

Dimne lopute so normalno zaprte in se v požaru odprejo lokalno. Odpiranje se izvrši preko prožilnega mehanizma, ki ga sproži magnet ali  odpiranje izvede motorni pogon. Termične varovalke ne smejo imeti, ker bi to lahko privedlo do nenadzorovanega odpiranja. Odpira jih elektromotor ali elektromagnet. Če je dimna loputa opremljena z elektromagnetom, se zapira ročno.

Varnostni položaj »ODPRTO« v požarnem sektorju, kjer gori – odvod dima in toplote

Varnostni položaj »ZAPRTO« v požarnem sektorju, kjer ne gori – preprečuje vdor dima in toplote v ta sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnova pri projektiranju odvoda dima in toplote je razdelitev objekta na enosektorske in večsektorske požarne cone.
 • Enosektorska požarna cona je cona, kjer je požar omejen na en požarni sektor.
 • Večsektorska požarna cona je cona, iz katere se lahko požar razširi v sosednje požarne sektorje.

Požarni preizkus

 

Vgradnja dimne lopute na jašek za odvod dima

 

Vgradnja dimne lopute v kanal za odvod dima

 

Pasivna požarna zaščita:

Pasivna požarna zaščita ne vključuje aktivnih naprav. Temelji na vgradnji materialov, ki omogočajo varno evakuacijo in upočasnijo širjenje požara.

Med pasivno požarno zaščito sodijo:

 • požarne stene
 • požarna stekla
 • požarne zavese
 • požarne lopute s termično varovalko
 • požarne rešetke
 • požarna vrata
 • zaščita prebojev skozi stene

 

Delovanje požarnih loput pri požaru

Požarne lopute so elementi, ki so med delovanjem prezračevanja odprte. Njihova naloga je, da se v požaru zaprejo in preprečijo prenos ognja, toplote in dima preko prezračevalnih kanalov v sosednji požarni sektor. Zapre jih vzmet, ki se sproži na daljavo preko AJP (avtomatsko javljanje požara) ali pa (ena termična varovalka vedno sproži samo eno loputo / sprosti vzmet) se sproži, ko popusti termična varovalka (termočlen).

Če ima požarna loputa elektromotor, se zapiranje sproži zaradi prekinitve električnega kroga. V požaru ga prekine AJP. Za primer, da bi AJP zatajilo in ne bi prekinilo električnega kroga, je vsaka požarna loputa opremljena tudi s termično varovalko ali termočlenom (ročna požarna loputa), ki se v skladu z ISO 10294-4 sproži pri 72 °C .

Varnostni položaj požarne lopute

 

 

Na trgu je široka izbira požarnih in dimnih loput, ki so konstrukcijsko prirejene za vgradnjo na kanale ali jaške za odvod dima. V kolikor imate kakršno koli vprašanje s tega področja se lahko obrnete na nas TRGO-MOKK.

V projektih je predpisana požarna odpornost. Vsak proizvajalec v »Izjavi o lastnostih« navede vrste vgradenj, v katerih so bile lopute preskušene, saj je požarno odpornost dimne in požarne lopute mogoče definirati le za vgrajeno loputo. Zato je zelo pomembno, da investitor oziroma nadzorni organ preveri klasifikacijo lopute in izvedbo vgradnje; samo pravilno vgrajena in vzdrževana loputa zagotavlja delovanje za katerega je namenjena.

 

 

Viri:

https://www.rft.be/assets//PIM/DOCUMENTS/MARKETING/MAR_EFECTIS_BRO.pdf