Požarne lopute CU-LT-1S

OPIS:
Požarne lopute se vgrajujejo na mestih, kjer prezračevalni kanal prehaja čez požarni sektor z nalogo preprečitve širjenja požara po prezračevalnih kanalih.

SESTAVNI DELI:
Požarna loputa je sestavljena iz:

 • Ohišja iz pocinkane pločevine
 • Lamele
 • Pogona
 • Tesnila za hladni dim
 • Intumescentnega traku
 • Montažne prirobnice
 • Površinski montažni okvir

POGON:

 • BFLT – Belimo motorni pogon s povratno vzmetjo in termično varovalko
 • ONE T FDCU – RFT motorni pogon s povratno vzmetjo in termičnim členom
 • MFUSP – prožilni mehanizem s termičnim členom

 DODATNA OPREMA:

 • FDCU – mejni stikali za prikaz položaja odprto zaprto
 • UL – revizijska odprtina

VGRADNJA:

 • Površinska montaža v masivno steno
 • Površinska montaža v stropno ploščo
 • Površinska montaža v lahko steno

Požarna loputa je prirejena za vgradnjo, ki ne potrebuje dodatnega požarnega tesnenja.

LASTNOSTI:

 • Požarna odpornost do 120 minut
 • Certificirane po EN 15650:2010, BCCA z identifikacijsko številko 0749
  • BC1-606-0464-15650.06-0464
 • Testirane po EN 1366-2 pri 500Pa
 • Klasifikacija po EN 13501-3
 • Zrakotesnost po EN 1751 minimalno razred C

DIMENZIJE:

CU-LT-1S/BFLT

požarna loputa, zaščita proti požarom