Požarne lopute CU2

OPIS:
Požarne lopute se vgrajujejo na mestih, kjer prezračevalni kanal prehaja čez požarni sektor z nalogo preprečitve širjenja požara po prezračevalnih kanalih.

SESTAVNI DELI:
Požarna loputa je sestavljena iz:

 • Ohišja iz negorljivega materiala
 • Lamele
 • Pogona
 • Tesnila za hladni dim
 • Intumescentnega traku
 • Montažne prirobnice

POGON:

 • BFLT ali BFNT – Belimo motorni pogon s povratno vzmetjo in termično varovalko
 • ONE T FDCU – RFT motorni pogon s povratno vzmetjo in termičnim členom
 • CFTH – prožilni mehanizem s termičnim členom

DODATNA OPREMA:

 • FDCU – mejni stikali za prikaz položaja odprto zaprto in zaprto

VGRADNJA:

 • V masivno steno
 • V stropno ploščo
 • V lahko steno

LASTNOSTI:

 • Požarna odpornost do 120 minut
 • Certificirane po EN 15650:2010, BCCA z identifikacijsko številko 0749
  • BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.03-0464
  • BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.13-2517
 • Testirane po EN 1366-2 pri 300Pa in 500Pa
 • Klasifikacija po EN 13501-3
 • Zrakotesnost po EN 1751 ≥ razred B

DIMENZIJE:

 • BFLT ali BFNT – vse kombinacije dimenzij
 • ONE T FDCU – vse kombinacije dimenzij
 • CFTH – Bn+Hn manjše ali enako 2000mm

CU2/BFLT

požarna loputa, zaščita proti požarom

CU2/ONE T FDCU

požarna loputa, zaščita proti požarom

CU2/CFTH

požarna loputa, zaščita proti požarom