Želja po nadaljnjem razvoju, večji učinkovitosti in povečanju prepoznavnosti organizacije, ter zavedanju, da je kakovost naših storitev ključnega pomena za zadovoljstvo naših kupcev, je botrovala naši odločitvi za implementacijo sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015. Implementacijo smo uspešno zaključili s presojo BUREAU VERITASA in 19.12.2017 prejeli certifikat.