Želimo vam, da bi se vam uresničile
vse želje,
pričakovanja in sanje,
tudi tiste,
ki ste jih postavili
visoko nad oblake.

Srečno 2019