Pri aktivni požarni zaščiti govorimo predvsem o odkrivanju, gašenju in ubežanju pred 🔥.
Zajema pa VSE AKTIVNOSTI, ki so potrebne, da se ODKRIJE, JAVI, POGASI ali OMEJI 🔥  

 

Aktivna požarna zaščita obsega:
  1. Šprinklerji – to so tiste vrtljive stvari s katerih v filmih šprica voda, ko se prismodi puran v pečici. 💧
  2. Gasilni aparati, nameščeni morajo biti v vseh javnih objektih, je pa priporočljivo, da ga imamo tudi doma.
  3. Požarni alarmi se aktivirajo ob nastanku dima. 🔴
  4. Sistemi za odvod dima – Dimnim loputam bomo v nadaljevanju namenili posebno pozornost.  

     

Aktivna požarna zaščita obsega tako osebno posredovanje tistega, ki bo požar gasil ročno z gasilnim aparatom, kot tudi avtomatsko delovanje sistemov. Npr. javljanje požara preko požarnih alarmov, vklop šprinklerjev preko senzorjev za dim… 🚒