DOVOD zraka v kopalnico lahko rešimo z:

1. Vgradnja rešetke za vrata prezračevalna rešetka
Običajno v tak zaprt prostor, zrak dovajamo skozi vratno rešetko oziroma t.i. zračnik za vrata. Na trgu obstaja veliko različnih vrst zračnikov za vrata. Ti se razlikujejo tako po svoji obliki kot tudi po materialu iz katerega so prezračevalne rešetke za vrata izdelane.

  Funkcija rešetke:
– dovod zraka
– izenačevanje tlaka med prostori
– neprepuščanje svetlobe (za ta namen oblikovani profili)
– estetski izgled zaradi protiokvirja na rešetki. Podoben izgled iz obeh strani vrat.

Oblike rešetk:
– pravokotne
– kvadratne
– okrogle

 Material:
– jeklo
– aluminij
– PVC

2. Rezanje spodnjega dela vrat
Kot omenjeno obstaja tudi drug način za dovod zraka iz stanovanja v kopalnico. In sicer, lahko skrajšamo vrata v kopalnico za 1-2 cm. Spodnja zareza je tako malce večja kot pri ostalih vratih. Skozi to zarezo iz stanovanja dovajamo zrak v kopalnico.
Vendar pa se tudi pri tem načinu, tako kot pri prvem, žal ne moremo izogniti poseganju v vrata.

3.  Preko prezračevalnega kanala, ki ima na koncu prezračevalni element (dovodni prezračevalni ventil, prezračevalna rešetka)
Ko imamo na primer kopalnico sredi hiše lahko do kopalnice pripeljemo prezračevalni kanal. Ta vodi od zunanje stene do kopalnice in na ta način dovajamo svež zrak v kopalnico (npr. pod tlemi).  Na zunanjo stran prezračevalnega kanala vgradimo zaščitno fasadno rešetko oz. zračnik za fasado. V kopalnici, pa na konec prezračevalnega kanala, vgradimo dovodni prezračevalni ventil ali pa prezračevalno rešetko.

Kako pa rešimo ODVOD zraka iz kopalnice?

Zrak (slab zrak, vlago) lahko odvajamo preko odvodnih ventilatorjev za kopalnico ali preko prezračevalnih ventilov.

prezračevalni ventil V zasebnih stavbah je bolj priporočljivo vgraditi kopalniški ventilator, ki je odporen na vlago. Saj ta z ustvarjenim podtlakom hitreje izčrpa slab zrak iz kopalnice.

Pri odvodnem prezračevalnem ventilu gre za naravni odvod, zato se ventile pogosteje vgrajuje tam, kjer imamo centralno prezračevanje. To pomeni, da je nekje v sistemu že vgrajen tudi ventilator, ki skrbi za odvod zraka iz kopalnice oz. drugega prostora.

V primeru, ko je potrebno v prostoru zagotoviti tudi požarno varnost, se običajno za odvod zraka iz kopalnice ali drugega prostora, uporabi požarni ventil. To rešitev se pogosto uporablja v hotelih in domovih starejših občanov, kjer je večja požarna varnost izjemnega pomena.

 

Zapisala: Melita Menard

Prezračevanje kopalnice